Upośledzenie umysłowe - niedorozwój umysłowy
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 22:24
to pojęcie zbiorcze dla wszystkich stanów wrodzonego niskiego poziomu inteligencji.

Niższa niż przeciętna sprawność intelektualna, która powstała w okresie rozwojowym i jest związana z jednym lub więcej zaburzeniami w okresie: dojrzewania, uczenia się lub społecznego przystosowania.