Informacja dla Apelujących
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 20-01-2013 18:37

W związku z nowym regulaminem strony i przyjmowaniu nowych użytkowników zgodnie z nowymi zasadami, proszę o dostarczenie, poprzez E-mail, aktualnego zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia chorego.


Rozszerzona zawartość newsa
W związku z nowym regulaminem strony i przyjmowaniu nowych użytkowników zgodnie z nowymi zasadami, proszę o dostarczenie, poprzez E-mail , aktualnego zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia chorego (aktualne Orzeczenie o Niepełnosprawności).
Wymaganie to wynika z punktu 5. Jednocześnie informuje, że regulamin musi obowiązywać wszystkich użytkowników strony.

Termin dostarczenia aktualnego zaświadczenia wynosi 14 dni roboczych
(do 14 lutego). Informacja wchodzi w życie od 25 stycznia 2013r. Po tym terminie apele będą zdejmowane ze strony!

Nadesłane orzeczenie, jest tylko do wglądu głównego administratora pomagamy.dbv.pl. Nie jest nikomu udostępniane ani przekazywane dalej. Jest jedynie potwierdzeniem diagnozy. Dokument, ze znakiem wodnym pomagamy.dbv.pl i zamazanym peselem, publikowany jest na podstronie potrzebującego TYLKO na życzenie rodzica!