Czwartek, Sierpień 05, 2021
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Z przykroscia musze oglosic ze z dniem 16.08.2021 konczymy dzialalnosc po 16 latach, skrypt nie odpowiada juz standardom ani wygladu ani bezpieczenstwa, a jego przepisanie bylo by nieadekwatne do wymaganego czasu, jesli maja Panstwo pytania odnosnie migracji, kopii itd prosze o kontakt pomoc@ehmediagroup.net
Fizjoterapia i Zooterapia
Fizjoterapia i Zooterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.


Hydroterapia
- inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda)
Metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

Ciepło rozszerza naczynia krwionośne i przyśpiesza obieg krwi w organizmie. Umożliwia to enzymom i endomorfinom (naturalnie uśmierzającym ból) szybsze, bardziej efektywne działanie i to w częściach ciała, takich jak mięśnie i stawy, które zostały nadwyrężone, uszkodzone lub naciągnięte. Ciepło ułatwia także komórkom pozbycie się pozostałości metabolizmu, zastąpienie ich tlenem i innymi substancjami odżywczymi dla organizmu.

Hydroterapia jest stosowaną od wieków formą leczenia i niwelowania stresu i innych stresopochodnych czynników, takich jak:
wysokie ciśnienie krwi, bóle głowy i chroniczne boleści. Jest dobrodziejstwem dla każdego układu ciała: kostnego, oddechowego, neuromięśniowego i krążenia. Jest szczególnie pomocna przy niwelowaniu bólu artretycznego, zapalenia ścięgna / zapalenia kaletki, stanów zapalnych wynikających z odniesionych kontuzji sportowych i skutków nadmiernego zmęczenia. Wilgotność jest dobroczynna dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, takie jak: przekrwienie, przewlekły bronchit czy astma.


Balneoterapia
(z łaciny "balneum" - kąpiel i greckiego "therapeja" - leczenie)
Dział balneologii zajmujący się leczeniem uzdrowiskowym, w którym podstawowym środkiem leczniczym są naturalnie występujące czynniki, takie jak wody mineralne i zawarte w nich gazy, a także borowiny (peloidy), stosowane do inhalacji, okładów, kąpieli czy kuracji pitnych.
W ten sposób leczy się przede wszystkim stany rekonwalescencji po rozmaitych chorobach, np. po przewlekłych zespołach zapalnych, stany wyczerpania po zabiegach operacyjnych, choroby psychosomatyczne, urazowe uszkodzenia narządu ruchu, zmiany zwyrodnieniowe stawów.


Klimatoterapia

Rodzaj terapii stosowanej w leczeniu uzdrowiskowym, wykorzystujący działanie naturalnych czynników klimatu lokalnego, tj. czystość powietrza, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, itp.
Zabiegi klimatoterapeutyczne obejmują: kąpiele słoneczne (helioterapia), kąpiele powietrzne (aeroterapia), zabiegi powietrzno-ruchowe, kąpiele morskie, inhalacje naturalnego aerozolu morskiego lub tężniowego. Szczególnym rodzajem klimatoterapii jest talasoterapia, wykorzystująca naturalne walory lecznicze morza. Innym typem klimatoterapii jest wulkanoterapia, która polega na leczeniu w wysokiej temperaturze, nasłonecznieniu w specyficznych warunkach korzystnych dla organizmu, na wyspie oceanicznej. To przebywanie w pobliżu skał wulkanicznych wydzielających opary lecznicze, korzystne dla płuc, oskrzeli, leczące astmę i infekcje. To też inhalacja górnych dróg oddechowych w szczelinach skał, nagrzewanie kręgosłupa, stawów, nerek oraz smarowanie chorych miejsc mazią wulkaniczną.
W Polsce istnieją dwa podziemne sanatoria. W Wieliczce leczy się choroby alergiczne, dychawice oskrzelowe, rozedmy i pylicę płuc oraz choroby układu trawiennego. W okolicy Kowar znajdują się dwie sztolnie, które są miejscem leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz problemów z przemianą materii.

Klimat morski sprzyja przede wszystkim nadciśnieniowcom oraz osobom cierpiącym na niedoczynność tarczycy. Natomiast ludzie cierpiący na chorobę wieńcową, nadczynność tarczycy lub osłabieni po długiej chorobie powinni raczej omijać nadmorskie tereny. Lepiej, by wybrali się w góry.

Doskonałe efekty przynosi również leczenie klimatem w lasach. Szczególnie w okresie wiosennym i letnim drzewa wydzielają liczne olejki eteryczne. Aromaterapeuci są zdania, że bukszpan, czeremcha i jaśmin korzystnie wpływają na system nerwowy, a zapach wierzby lub brzozy działa antydepresyjnie. Leczenie klimatyczne prowadzi się także nad jeziorami. Zaś klimat nizinny służy sercowcom.
Zalecaniem klimatoterapii (kierując na leczenie sanatoryjne) zajmują się specjaliści balneoklimatologii.


Kinezyterapia
- (gr. kinesis - ruch)
Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

Stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu,
 ◊ w zespołach bólowych kręgosłupa,
 ◊ po zabiegach operacyjnych,
 ◊ po udarach mózgu,
 ◊ po zawale serca,
 ◊ w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.


Krioterapia

Polega na zastosowaniu na powierzchnię ciała temperatury kriogenicznej, poniżej 100 st.C, w czasie od 2 do 3 min, celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji ustroju na zimno.

Krioterapię można stosować m.in. w takich przypadkach jak:
 ◊ zapalenia stawów (reumatoidalne, młodzieńcze przewlekłe, reaktywne, łuszczycowe, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa)
 ◊ zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym - dna moczanowa
 ◊ przewlekłe zapalenie kręgosłupa szyjnego
 ◊ zespół bolesnego barku
 ◊ zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej i mięśni
 ◊ zespół fibromialgii (choroby reumatyczne tkanek miękkich)
 ◊ zwichnięcie i skręcenie urazowe stawów
 ◊ uszkodzenie łąkotki
 ◊ naderwanie ścięgien i mięśni
 ◊ zwalczanie przewlekłego i patologicznego bólu (metoda zachowawcza)
 ◊ zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji
 ◊ neurologicznej
 ◊ ostre i zadawnione urazy sportowe i pooperacyjne
oraz dla odnowy biologicznej:
 ◊ u przemęczonych fizycznie i psychicznie osób dorosłych
 ◊ u sportowców wyczynowych
 ◊ zespoły bólu mięśniowo-powięziowego


Terapia manualna

Zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem wywiad lekarski oraz badanie palpacyjne i funkcjonalne narządu ruchu. Badanie to odbywa się zarówno w spoczynku jak i podczas ruchów czynnych oraz biernych. Są to ruchy bierne fizjologiczne, czyli złożone z toczenia i ślizgu powierzchni stawowych, oraz bierne naśladujące "grą stawową" (wg Mennella - joint play), czyli specyficzne dla każdego stawu przemieszczania powierzchni chrząstki stawowej.

Terapeuta ocenia wygląd i konsystencję tkanek miękkich, zakres i jakość ruchu elementów kostnych oraz charakter oporów występujących podczas przemieszczania poszczególnych struktur układu ruchu względem siebie. Bada ruchy bierne kręgosłupa i ocenia odpowiedzi układu ruchu na czynniki szkodliwe dla struktur tego układu.
Sam zabieg terapii manualnej jest całkowicie bezbolesny, a dzięki odpowiednim pozycjom ułożeniowym pacjenta i technice osiąga się zamierzony efekt leczniczy. Zmiany funkcjonalne w układzie ruchu, stanowiące przyczynę zespołu bólowego, ustępują po jednym lub kilku zabiegach manualnych. Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego.

Zabiegi terapii manualnej skutecznie leczą między innymi:
 ◊ bóle głowy i karku
 ◊ bóle korzonkowe
 ◊ rwę kulszową
 ◊ schorzenia bioder oraz kończyn górnych i dolnych
 ◊ dolegliwości typu migrenowego
 ◊ wady postawy (np. skoliozy)
 ◊ zaburzenia snu
 ◊ bóle stawów kręgosłupa i kończyn


Zooterapia

 Zooterapia (animaloterapia) - terapia z udziałem zwierząt.  W Polsce najczęściej spotykane formy zooterapii to:

Hipoterapia
Zespół działań mających na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej.

Hipoterapię stosuje się u osób:
 ◊ po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym
 ◊ upośledzonych umysłowo, z deficytami rozwojowymi
 ◊ z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch)
 ◊ niedostosowanych społecznie


Onoterapia

Zwierzęciem, które wykorzystuje się w onoterapii jest osioł
Zalecana jest dla osób z wielorakimi zaburzeniami i uszkodzeniami.

W terapii mogą brać udział dzieci z:
 ◊ dysfunkcją wzroku
 ◊ uszkodzeniami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, z ADHD, po urazach czaszkowo-mózgowych
 ◊ chorobami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi
 ◊ upośledzeniem umysłowym
 ◊ niedostosowaniem społecznym
 ◊ z wadami ortopedycznymi w tym skoliozą, wadami postawy, po amputacji lub  ◊ niedorozwojem kończyn
 ◊ wadami genetycznymi np. zespół Downa
 ◊ wodogłowiem, przepukliną oponowo-rdzeniową
 ◊ opóźnieniem ruchowym
 ◊ chorobami mięśni


Delfinoterapia

Delfinoterapia - wykorzystanie delfinów przy leczeniu chorób psychicznych i fizycznych u dzieci.
Delfinoterapia polega na wspólnych zabawach dzieci z delfinami, podczas których wykonywane są określone ćwiczenia ruchowe.
Z racji dużego zainteresowania delfinów człowiekiem, w trakcie zabaw delfiny znajdują chorobowo zmienione miejsca w organizmie dziecka i wysyłają wiązki ultradźwięków. Przenikają one przez ludzkie tkanki regenerując zniszczone lub chorobowo zmienione okolice.
W latach 70. XX wieku naukowcy i neuropsychiatrzy z Uniwersytetu w Miami rozpoczęli badania nad wykorzystaniem kontaktów z delfinami w leczeniu chorób o podłożu neurologicznym. Dzięki prowadzonym badaniom udało się pomóc 15 tysiącom dzieci, zwłaszcza cierpiącym na autyzm.
Obecnie na świecie istnieje kilka ośrodków specjalizujących się w delfinoterapii. Powstał projekt budowy delfinarium w Polsce.
Zalecenia dotyczące wspomagania leczenia oraz rehabilitacji obejmują kilkadziesiąt chorób najczęściej o podłożu neurologicznym, psychicznym i onkologicznym.
Lista chorób leczonych w delfinariach (m.in.):
 ◊ ataksja Fredricha
 ◊ autyzm
 ◊ bezwład
 ◊ białaczka
 ◊ choroba Parkinsona
 ◊ choroba zwyrodnieniowa mięśni
 ◊ depresja
 ◊ dystrofia mięśniowa i dystonia
 ◊ gruźlica skóry
 ◊ guz mózgu
 ◊ kurcz dziecięcy Hiddena
 ◊ leukomalacja
 ◊ młodzieńcze zapalenie mózgu
 ◊ niedorozwój nerwu wzrokowego
 ◊ niedowład
 ◊ niedotlenie
 ◊ opóźnienie rozwoju
 ◊ obustronne porażenie
 ◊ padaczka
 ◊ przerost komory serca
 ◊ psychoza maniakalna
 ◊ stwardnienie rozsiane
 ◊ śpiączka
 ◊ utrudnienie czynności ruchowej
 ◊ uszkodzenie wzroku i słuchu
 ◊ upośledzenie mowy
 ◊ udar mózgu
 ◊ wrodzona łamliwość kości
 ◊ wady genetyczne
 ◊ zapalenie mózgu
 ◊ zanik mięśni
 ◊ zaburzenia neuromotoryczne
 ◊ zapalenie opon mózgowych
 ◊ zaburzenia koncentracji
 ◊ ziarnica złośliwa
 ◊ zespół Angelmana, Wolffa, Downa, Draska, Huberta, Kahuki, Lennoxa-Gasteuta, Noonnan, Pierre-Robina, Retta, Touretta, Leigha


Felinoterapia

Jedna z metod zooterapii, polegająca na kontakcie osoby poddawanej terapii z kotem.

Felinoterapię wykorzystuje się w leczeniu osób starszych, niepełnosprawnych i niedołężnych, a także niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie dzieci. Kontakt z kotami ma pozytywny wpływ na psychikę osób biorących udział w felinoterapii, wyraźnie poprawia ich nastrój, obniża poziom lęku, przełamuje bariery i zahamowania u osób przeżywających lęk przed zwierzętami lub uczulonymi na ich sierść.


Kynoterapia
lub Dogoterapia
Metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zarówno w Polsce jak i na świecie, dogoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji takich schorzeń jak:
 ◊ wszelkiego rodzaju niesprawności ruchowe,
 ◊ zaburzenia wzroku i słuchu,
 ◊ autyzm i jego pochodne,
 ◊ urazy neurologiczne, urazy psychiczne i zaburzenia emocjonalne przez nie wywołane,
 ◊ porażenie mózgowe,
 ◊ stwardnienie rozsiane,
 ◊ zawały mięśnia sercowego,
 ◊ cukrzyca,
 ◊ epilepsja,
 ◊ choroba Parkinsona, Alzheimera.
Hirudoterapia
- leczenie pijawkami, znana od czasów starożytnego Egiptu.

Terapie pijawkami lekarskimi przeżywają obecnie w świecie renesans i stają się ponownie modne. W USA ,we Francji i Niemczech od paru lat seanse pijawkami są refundowane przez Kasy Chorych.
Pijawka lekarska w obecnej dobie uważana jest za żywe miniaturowe laboratorium farmakologiczne.
Ważniejsze związki produkowane przez pijawki to:
Hirudyna - to najbardziej znany produkt pijawki i jednocześnie najlepszy lek przeciwzakrzepowy

Antyelaza - spowalnia proces starzenia się skóry
Eglina - jest silnym środkiem przeciwzapalnym oraz aktywnym antyutleniaczem
Hementyna - zapobiega krzepnięciu krwi oraz rozkłada już utworzone skrzepy
Destabilaza - substancja wpływająca na utrzymanie w dobrym stanie naczyń krwionośnych oraz regulująca poziom cukru
Hialuronidaza - jest silnym antybiotykiem

Pijawka nie stanowi panaceum na wszystkie choroby ale skutecznie leczy:
  ◊ Choroby i bóle serca,
  ◊ choroby kręgosłupa (bóle),
  ◊ choroby płuc, oskrzeli i wątroby, choroby przewodu pokarmowego,
  ◊ choroby skóry - trudno gojące się rany,
  ◊ wrzody żołądka i dwunastnicy,
  ◊ nadciśnienie, niedociśnienie,
  ◊ żylaki,
  ◊ zakrzepowe zapalenie żył
  ◊ rwę kulszową,
  ◊ zapalenie korzonków nerwowych,
  ◊ bóle stawów,
  ◊ obrzęki powypadkowe,
  ◊ krwiaki i zakrzepy.Holding

Metoda wymuszonego kontaktu. Metoda ta może być wykorzystana w terapii dzieci z zaburzeniami nerwicowymi. Oparta jest na bliskim, fizycznym kontakcie z matką.

Metoda została opracowana i wprowadzona przez Marthe Welch w Mothering Center w Greenwich w USA, w 1983r. „Metoda opiera się na założeniu, że przyczyną autyzmu jest brak poczucia bezpieczeństwa dziecka w jego relacji z matką” (K.J.Zabłocki. Autyzm.Płock 2002).
Terapia ma na celu odbudowanie właśnie tego kontaktu, prawidłowego kontaktu fizycznego matki z dzieckiem. Dzieci autystyczne unika fizycznego kontaktu, panicznie się go boi. Dziecko ucieka, płacze, reaguje krzykiem na próby dotykania, przytulania, noszenia na rękach. Holding jest jedyną metodą terapeutyczną, która ma wymuszony charakter. Na początku sesja terapeutyczna wygląda na bardzo agresywną. Prowadzona regularnie( trudno określić jak długo), daje pozytywne efekty terapeutyczne.

Jak stosuje się tą metodę? Dziecko jest trzymane przez matkę w pozycji umożliwiającej bezpośredni kontakt wzrokowy przy jednocześnie zapewnionej kontroli podejmowanych przez dziecko prób protestu, walki, ucieczki. Metoda przewiduje konfrontację, walkę, mające na celu rozwiązanie problemów w relacji matka-dziecko.

źródło: pl.wikipedia.org

Zobacz też inne Terapie i Metody
Jednym kliknięciem podzielisz się tym linkiem ze znajomymi... Tak też pomagasz!


Dodaj: | | | | | | |

Tłumacz strony
Nawigacja

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Globus odwiedzających
Na Forum
Najnowsze Tematy
U Natalii S. - Komen...
u Natalii B. - Komen...
u Macieja K. - Komen...
Komentarze z mojego ...
u Kasi - Komentarze ...
Najciekawsze Tematy
u Olgi Fijałkowsk... [704]
u Nikoli - Koment... [483]
ODDAM za darmo [344]
U Mariki - Koment... [283]
u Karolka - Komen... [276]
FB - Polub Nas :)
Zeskanuj QR Code
Proszę kliknij, powiększ oraz zeskanuj kod graficzny QR Code (info o stronie) telefonem lub tabletem
E-food
Sprawdź co jesz! Pobierz podręczny skaner produktów pozwalający na weryfikację składu i szkodliwości składników zawartych w żywności

KOPIOWANIE TREŚCI strony, bez podawania źródła oraz PRZERABIANIE PLAKATÓW z naszym logiem - jest ZABRONIONE

Administrator | Moderacja | Współpraca

Czy ta witryna jest bezpieczna? Sprawdź na stronie Norton Safe Web
© Autor Założyciel pomagamy.dbv.pl Katarzyna Fiedziuszko-Lenke
słowa kluczowe: pomagamydbvpl, wolontariat, strona informacyjna, apel o pomoc, ludzka tragedia, pomoc potrzebującym, pomoc dla niepełnosprawnych, pomoc dzieciom, pomoc dla chorych,
pomoc dla dzieci, OP, OPP, Fiedziuszko Katarzyna, organizacje non-profit, organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, fundacje w Polsce, stowarzyszenia w Polsce, pomoc dla dorosłych, pomoc charytatywna,
akcje charytatywne, ludzie z sercem, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, walka o zdrowie, medycyna naturalna, metody leczenia, pomocna dłoń, sponsoring, realna pomoc, wirtualna pomoc,
Fiedziuszko Lenke Katarzyna, wsparcie, darowizna, nadzieja, SOS, ostrzeżenia, blisko ludzi, serwis charytatywny, chce pomagać, organizacje dla dzieci, organizacje dla dorosłych, sponsoring, kalendarz, dla dzieci,
pomoc dla potrzebujących, problemy, Lenke Katarzyna, organizacje charytatywne, pomoc chorym dzieciom, ochrona życia, ochrona zdrowia, chore dzieci, pomóż chorym, niepełnosprawne dzieci, pomagamy dbv pl

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

7190886 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl